One brain

Výklad snů – 2denní interaktivní seminář

Historie versus současnost

Sny jsou součástí našeho života od nepaměti. Zdají se nám všem, i když ne každý si je pamatuje.

V dávných dobách, někde i dodnes, byl nezbytnou součástí kmene. Většinou byl určen šaman, čarodějka či stařešina, který uměl sen rozkódovat.

Každé ráno se kmen sešel, aby si vzájemně sdělili své sny. Osoba, která byla určena k výkladu snů, definovala sen dle důležitosti. Buď byl určen pouze danému jedinci, nebo měl významný přínos pro celý kmen. Snům byl kladen velký význam.

Sen se snažili také uchopit Sigmund Freud, Carl Gustav Jung a další významné osobnosti z oboru psychologie.

Jak je tomu nejčastěji dnes?

mezi námi jsou ti

Účel

Účelem tohoto interaktivního semináře je nejen rozumět archetypům a symbolům, ale také klást správné otázky k tomu, abyste pomohli porozumět nejen snům svým, ale i druhých.

Komu je určen

Semináře, které pořádám, jsou určeny těm:

Sen vždy nese novou informaci. Pokud by byl pouze konstatováním toho, co už víme, k čemu by nám byl?

V lednu 2015 pro vás připravuji 2denní seminář, který bude nazvaný Strach jako cesta ke svobodě.

Pokud poznáme to, čeho se bojíme, strach přestane existovat a ovládat náš život.Upozornění:
Naše konzultace a doporučení nenahrazují návštěvu lékaře ani lékařské vyšetření. Nejsme oprávněny stanovovat žádné diagnózy ani předpisy.
Ačkoliv se můžeme opřít o mnohaleté zkušenosti s alternativními metodami a jejich kladném efektu/výsledku, všechny naše rady i doporučení jsou na Vaši plnou odpovědnost a na Vaše vlastní riziko. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte vše se svým ošetřujícím lékařem, abyste se sami ujistili, že námi navrhovaný způsob je pro Vás vhodný a bezpečný.